ПочетнаЈавне набавке

Jавне набавке

У складу са чл. 57. Закона о јавним набавкама "Службени гласник РС" број 124/2012, Основни суд у Новом Саду омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2017.годину