ПочетнаНекретнине прва продаја

Некретнине прва продаја

УПУТСТВО ЗА УЧЕШЋЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ УЧЕСНИЦИМА НА ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ УСМЕНОГ И ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ -судија Душан Дакић

Р. БР.Број ПредметаДатум продаје
1.1.I.I-72-201331.10.2018
2.17.I.I -27-201719.10.2018
3.4.I.I-283-201806.11.2018
4.4.I.I-319-201830.10.2018
5.7.I.I-118-201509.11.2018
6.7.I.I.409-201702.11.2018
7.7.I.IV-A-221-201622.10.2018
8.8.I.I-12-201614.11.2018
9.I-2853-201312.11.2018
10.I-3096-201418.10.2018
11.I-3737-201308.11.2018
12.I-380-201617.10.2018
13.I-4386-201409.11.2018
14.I-5605-201318.10.2018
15.I-809-201517.10.2018
16.I-817-201618.10.2018
17.I-910-201615.11.2018
18.IV-1447-201607.11.2018
19.IV-36088-201107.11.2018
20.IV-838-201508.11.2018
21.IV-1329-201328.11.2018
22.IV-2651-201324.10.2018
23.IV-37653-201131.10.2018