ПочетнаКалкулатор такси

Калкулатор такси

 

Такса за оверу уговора

Таксе за оверу уговора се плаћају према вредности предмета уговора:


Такса на вредност уговора од: динара
Износи: динара

Таксу у износу од: динара
Уплатите на ж.р. 840-29663845-79
Број модела 97 позив на број 26-223-106399502
шифра плаћања: 153
сврха уплате: овера потписа
прималац: РСТ Основни суд Нови Сад

Такса за покретање парничног или извршног посупка

Такса на тужбу, противтужбу и приговор пребијања поднет пред судом опште надлежности плаћа се према вредности предмета спора:


Такса на вредност спора од: динара
Износи: динара

Таксу у износу од: динара
Уплатите на ж.р. 840-29663845-79
Број модела 97 позив на број 26-223-106399502
шифра плаћања: 153
сврха уплате: покретање поступка
прималац: РСТ Основни суд Нови Сад

Такса за поступак за расправљање заоставштине - информативно

За расправљање заоставштине у првостепеном поступку плаћа се такса према чистој вредности заоставштине:


Такса на вредност заоставштине од: динара
Износи: динара

Таксу у износу од: динара
Уплатите на ж.р. 840-29663845-79
Број модела 97 позив на број 26-223-106399502
шифра плаћања: 153
сврха уплате: покретање поступка
прималац: РСТ Основни суд Нови Сад