OnLine сервис Основног суда у Новом Саду је унапређен са новим опцијама и оптимизован за смарт телефоне и таблет уређаје

OnLine сервис

Почетна

Поштовани грађани,

У Основном суду у Новом Саду од 01. jануара 2015. године постоји могућност електронске комуникацији између суда и странака у поступцима који се воде у материјама опште парнице, радних спорова и породичних спорова. Наведено се реализује уз помоћ и подршку Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID). 

Могућност овакве комуникације прописују одговарајуће одредбе Закона о парничном поступку,  под условима које прописују одредбе Закона о електронском потпису („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/2004 и Закона о електронском документу („Службени гласник Републике Србије“ бр. 51/2009). О испуњености услова прописаних наведеним законима (да ли је послати документ снабдевен електронским потписом издатим од стране овлашћене институције и сл.) ће суд водити рачуна приликом пријема поднесака електронским путем у сваком конкретном предмету у којем странка пристане на овакву комуникацију са судом.

За потребе електронске комуникације Основни суд у Новом Саду је отворио посебну e-mail адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Странка која жели електронским путем да доставља поднеске и сваку другу документацију у неком поступку у којем је учесник, може на ову e-mail адресу исте да доставља. Тако достављена документација мора да испуњава услове прописане напред поменутим законима, да би се сматрала валидном, о чему ће суд водити рачуна.

За све додатне и детаљније информације везане за описану електронску комуникацију можете се обратити Судској управи или управитељу судске писарнице Татјани Костевски (соба бр. 36 у приземљу зграде седишта Основног суда у Новом Саду).

Очекујемо да овакав начин комуникације између суда и странака омогући странкама у будућности лакши и бржи приступ суду, убрза вођење и скрати трајање судских поступака, те у складу са наведеним доведе до значајне уштеде средстава странкама и суду.

Ради лакшег праћења поступака, преузмите распоред радних просторија судија овог суда, ажуриран на дан 06.09.2016.године-важи од 12.09.2016. године.

ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
Посетите странице нашег Електронског билтена судске праксе.

 

РАДНО ВРЕМЕ СУДА 7:30 - 15:30 *** РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА ОВЕРЕ 8:00 - 14:00

Посетом наше интернет презентације можете се упознати са значајним питањима везаним за рад овог суда, информацијама које се односе на надлежност, организациону структуру, овлашћења и обавезе председника суда и осталих запослених, распоред послова у суду, радом појединих служби, али и са бројним другим корисним информацијама које ће Вам омогућити да пре доласка у Основни суд у Новом Саду будете благовремено и тачно информисани.

Oсновни суд у Новом Саду
Сутјеска 3, 21000 Нови Сад

Централа - 021/4876-100
Управа - 021/4876-363
Факс - 021/451-071

ПИБ: 106399502
JББK: 80478
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8423
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 8227493650
МАТИЧНИ БРОЈ: 08864365

ЖИРО РАЧУНИ:

ТАКСЕ
840-29663845-79 број модела 97 позив на број 26-223-106399502

ДЕПОЗИТ
840-283802-91

КАЗНЕ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:
840-29629845-35